Trestní právo

Trestní právo představuje základní pilíř spravedlnosti a ochrany práv jednotlivců. Je to oblast, která se dotýká hluboce osobní svobody a základních hodnot společnosti. Ať už jde o případy mající dopad na život jednotlivců, rodin nebo celé komunity, trestní právo hraje klíčovou roli ve vyváženém a férovém fungování právního systému.

Naše právní služby v oblasti trestního práva jsou tu pro Vás v okamžicích, kdy se ocitnete v konfliktu se zákonem. Může to být v souvislosti s jakýmkoli trestným jednáním, od menších přestupků až po závažné trestné činy. Bez ohledu na povahu Vašeho případu jsme připraveni Vás zastupovat s cílem zajistit, aby byl průběh trestního řízení férový, transparentní a zajišťující respektování vašich základních práv.

V oblasti trestního práva se věnujeme těmto disciplínám:

Obhajoba v trestním řízení

Poskytneme vám kvalifikovanou obhajobu od počátku trestního řízení. V každém okamžiku Vás budeme informovat o vývoji případu a možných strategiích obhajoby. Doporučíme Vám postup, který bude nejlépe odpovídat Vašim zájmům.

Právní pomoc poškozeným

Ochrana zájmů poškozených v trestním řízení je důležitou součástí naší práce. Uplatnění nároku poškozeného je často ne zcela jednoduchá věc a zanedbání správných postupů může vést k tomu, že o Vašem nároku nebude v trestním řízení rozhodováno.

Právním pomoc při vazebním řízení

V životě může nastat i situace, kdy se člověk ocitne ve vazbě. Ačkoliv se jedná stále o člověka nevinného, je v důsledku trestního řízení omezen na osobní svobodě. V takovém okamžiku je nutné zejména zkoumat, zda trvají vazební důvody.

Sepis právních rozborů a analýz

Mnoho podnikatelských, ale i dalších aktivit, s sebou nese zvýšené riziko vzniku trestní odpovědnosti. Jsme připraveni poskytnout Vám kvalifikované informace k tomu, abyste riziku konfliktu s orgány činnými v trestním řízení efektivně předcházeli. Pomůžeme Vám identifikovat rizikové oblasti a navrhneme řešení.

Příprava a podání trestního oznámení

Doporučujeme zejména ve složitějších případech nebo v situacích, kdy klientovi není příjemné oznamovat trestnou činnost osobně.

Právní pomoc při podání vysvětlení

Při podání vysvětlení má každý nárok na právní pomoc advokáta. Je nezbytné přistupovat k tomuto „popovídání si s policistou“ velmi zodpovědně. Nikdy se totiž nejedná jen o drobnost.

Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Zpravidla po polovině trestu odnětí svobody může značná část odsouzených žádat o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Neúspěšnou žádost lze opakovat až s odstupem několika měsíců. Naší prací je zajistit, aby každá podaná žádost měla maximální šanci na úspěch.

Návrh na upuštění od zbytku trestu

Po uplynutí poloviny trestu zákazu činnosti, zpravidla zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel může odsouzený žádat o upuštění od výkonu zbytku takového trestu. Úspěšnost takových žádostí připravovaných v naší kanceláři je prakticky stoprocentní.

Nezáleží na tom, zda jste osobou podezřelou, obviněnou nebo obžalovanou, poškozeným nebo svědkem. Naším posláním je zajistit, že budete mít přístup k rychlé a efektivní právní pomoci. S naším týmem můžete očekávat nejen kompetentní zastoupení, ale i lidský přístup a porozumění vašim individuálním potřebám v obtížných chvílích.

Trestní právo

V našem blogu