Trestní právo

Trestní právo představuje základní pilíř spravedlnosti a ochrany práv jednotlivců. Je to oblast, která se dotýká hluboce osobní svobody a základních hodnot společnosti. Ať už jde o případy mající dopad na život jednotlivců, rodin nebo celé komunity, trestní právo hraje klíčovou roli ve vyváženém a férovém fungování právního systému.

Naše právní služby v oblasti trestního práva jsou tu pro Vás v okamžicích, kdy se ocitnete v konfliktu se zákonem. Může to být v souvislosti s jakýmkoli trestným jednáním, od menších přestupků až po závažné trestné činy. Bez ohledu na povahu Vašeho případu jsme připraveni Vás zastupovat s cílem zajistit, aby byl průběh trestního řízení férový, transparentní a zajišťující respektování vašich základních práv.

V oblasti trestního práva se věnujeme těmto disciplínám:

Obhajoba v trestním řízení

Poskytneme vám kvalifikovanou obhajobu od počátku trestního řízení. V každém okamžiku Vás budeme informovat o vývoji případu a možných strategiích obhajoby. Doporučíme Vám postup, který bude nejlépe odpovídat Vašim zájmům, například jako zde.

Právní pomoc poškozeným

Ochrana zájmů poškozených v trestním řízení je důležitou součástí naší práce. Uplatnění nároku poškozeného je často ne zcela jednoduchá věc a zanedbání správných postupů může vést k tomu, že o Vašem nároku nebude v trestním řízení rozhodováno.

Právním pomoc při vazebním řízení

V životě může nastat i situace, kdy se člověk ocitne ve vazbě. Ačkoliv se jedná stále o člověka nevinného, je v důsledku trestního řízení omezen na osobní svobodě. V takovém okamžiku je nutné zejména zkoumat, zda trvají vazební důvody.

Sepis právních rozborů a analýz

Mnoho podnikatelských, ale i dalších aktivit, s sebou nese zvýšené riziko vzniku trestní odpovědnosti. Jsme připraveni poskytnout Vám kvalifikované informace k tomu, abyste riziku konfliktu s orgány činnými v trestním řízení efektivně předcházeli. Pomůžeme Vám identifikovat rizikové oblasti a navrhneme řešení.

Příprava a podání trestního oznámení

Doporučujeme zejména ve složitějších případech nebo v situacích, kdy klientovi není příjemné oznamovat trestnou činnost osobně.

Právní pomoc při podání vysvětlení

Při podání vysvětlení má každý nárok na právní pomoc advokáta. Je nezbytné přistupovat k tomuto „popovídání si s policistou“ velmi zodpovědně. Nikdy se totiž nejedná jen o drobnost.

Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Zpravidla po polovině trestu odnětí svobody může značná část odsouzených žádat o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Neúspěšnou žádost lze opakovat až s odstupem několika měsíců. Naší prací je zajistit, aby každá podaná žádost měla maximální šanci na úspěch.

Po uplynutí poloviny trestu zákazu činnosti, zpravidla zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel může odsouzený žádat o upuštění od výkonu zbytku takového trestu. Úspěšnost takových žádostí připravovaných v naší kanceláři je prakticky stoprocentní.

Nezáleží na tom, zda jste osobou podezřelou, obviněnou nebo obžalovanou, poškozeným nebo svědkem. Naším posláním je zajistit, že budete mít přístup k rychlé a efektivní právní pomoci. S naším týmem můžete očekávat nejen kompetentní zastoupení, ale i lidský přístup a porozumění vašim individuálním potřebám v obtížných chvílích.

Trestní právo

V našem blogu