O nás

Naše advokátní kancelář poskytuje kvalitní právní služby ve všech oblastech práva. Sídlo kanceláře je v Brně. Právní problémy klientů z řad podnikajících i nepodnikajících fyzických a právnických osob však řešíme kdekoliv na území České republiky.

Neváhejte se na nás obrátit v případě, že potřebujete právní služby v oblasti obchodního, občanského, trestního, ale i správního práva a dalších právních odvětví. Navrhujeme efektivní řešení právních problémů s důrazem na jedinečnost každého případu a specifické potřeby našich klientů.

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

+420 608 864 605

Linkedin

Advokacii vykonává jako samostatný advokát
Zapsán u ČAK pod č. 16823

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

+420 737 847 303

Linkedin

Advokacii vykonává jako samostatný advokát
Zapsán u ČAK pod č. 18508