Právní služby

Naše advokátní kancelář se sídlem v Brně poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Advokát Vám, krom uvedených příkladů právních služeb, může velmi efektivně pomoci najít řešení Vašich specifických právních problémů. Včasným vyhledání právní pomoci můžete předejít často velmi závažným důsledkům, jejichž řešení může být výrazně komplikovanější a rovněž značně nákladné.

První schůzka

Jak probíhá první schůzka?

Jak probíhá první schůzka?

V úvodních dvaceti minutách budete mít zcela zdarma prostor nám svůj právní problém nastínit. My Vám sdělíme naši představu o možném postupu ve věci, případně se Vás doptáme na další potřebné informace a představíme Vám předpokládaný rozsah a cenu právních služeb. Pokud se dohodneme, uzavřeme spolu písemnou smlouvu o právní pomoci a dáme se do řešení Vašeho případu. V některých případech Vás poprosíme, abyste nám potřebné podklady zaslali předem, případně si je přinesli s sebou.

Služby

Čím se zabýváme