Odměna advokáta

Jako všichni advokáti, i naše kancelář poskytuje právní služby za úplatu. Odměna za advokátní služby je sjednávána s ohledem na okolnosti konkrétního případu, a to jedním z následujících způsobů. Neváhejte se na naši brněnskou kancelář obrátit s dotazem na cenu právních služeb ve Vaší právní věci. K tomu můžete využít uvedených kontaktů.

 • Paušální odměna

  Výhodné

  měsíční balíčky pro podnikatele

  Stálým klientům nabízíme výhodné balíčky právních služeb. Naši nejvýznamnější klienti mohou počítat s částkou od 900 Kč za započatou hodinu právních služeb. Rovněž nabízíme speciální cenové podmínky pro územně samosprávné celky.

  Domluvit schůzku

 • Hodinová odměna

  od 1 500 Kč

  za započatou hodinu

  Naším klientům nabízíme právní služby obvykle v sazbě od 1.500 Kč do 3.000 Kč. Výslednou cenu se pro klienta snažíme držet na optimální úrovni, a proto právní služby účtujeme za každou započatou čtvrthodinu.

  Domluvit schůzku

 • Podílová odměna

  Dle dohody

  s klientem

  Podílová odměna dává klientovi vyšší míru jistoty ohledně ceny právních služeb zejména u dlouhodobě vedených soudních sporů. Podílová odměna je sjednávána ve specifických případech. Společně nalezneme řešení, které Vám bude vyhovovat.

  Domluvit schůzku

Hodinová odměna

Nejčastěji sjednávaný způsob odměňování. Účtujeme Vám čas skutečně strávený řešením Vaší právní věci. Hodinová sazba odpovídá rozsahu a náročnosti poskytované právní služby. Zpravidla se pohybuje mezi 1.500 Kč a 3.000 Kč za hodinu. Právní služby účtujeme za každou započatou čtvrthodinu.

Paušální odměna

Způsob vhodný zejména pro podnikatele, společnosti nebo například samosprávné celky, kdy klient potřebuje pravidelně větší množství právních služeb. Za pravidelnou, zpravidla měsíční, úhradu má klient možnost čerpat předem sjednaný objem právních služeb. Hodinová sazba bývá v tomto případě odpovídajícím způsobem snížena. Nebojte se na tuto variantu zeptat, rádi s Vámi probereme různé možnosti paušální odměny.

Podílová odměna

V tomto případě nám zaplatíte předem sjednaný podíl z vysouzené nebo vymožené částky. Podílová odměna nebývá sjednávána příliš často. Možná je i kombinace s hodinovou odměnou, kdy hodinová sazba je ponížena při současném sjednání podílové odměny z výsledku sporu.

Tarifní odměna

Odměna advokáta vypočtená podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). Klient platí advokátním tarifem stanovenou odměnu za každý úkon právní služby (např. sepis žaloby, účast u soudu, porada s klientem). Tuto odměnu hradí klient i v případě, že s advokátem jiný způsob odměňování nesjednal. Tarifní odměnu u nás sjednáváme jen výjimečně.