Insolvenční právo

Úpadek, konkurz, oddlužení a další termíny z insolvenčního práva jsou často skloňovány ve veřejném prostoru. Pokud potřebujete pomoci s řešením vlastní úpadkové situace nebo předlužení, nebo je v úpadku Váš dlužník, jste na správné adrese.

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme například tyto služby:

Příprava insolvenčního návrhu

Pokud jste v situaci, kdy máte více věřitelů, závazky delší dobu po splatnosti, nebo jste předluženi, připravíme a podáme za Vás insolvenční návrh tak, aby dopady této situace do Vaší sféry byly co nejmenší.

Sepis a podání insolvenční přihlášky

Pokud je Váš dlužník v úpadku, připravíme přihlášku Vaší pohledávky do insolvenčního řízení tak, abyste na pohledávku obdrželi co nejvyšší plnění. Jedná se o poměrně komplexní problematiku, kterou nedoporučujeme brát na lehkou váhu a je podrobněji vysvětlena v článku na našem blogu.

Výkon oprávnění člena věřitelského výboru

Mnohost věřitelů v insolvenčním řízení vyvolala potřebu ustavování věřitelských výborů. Jedná se o reprezentanty jednotlivých věřitelských skupin, kteří jsou partnerem insolvenčního správce a insolvenčního soudu a hájí zájmy věřitelů. Pro klienty zajišťujeme výkon funkce člena věřitelského výboru tak, aby byly maximálně hájeny jejich zájmy a došlo k maximalizaci výtěžku z insolvenčního řízení.

Sledování insolvenčního rejstříku

Zmeškání lhůty pro podání přihlášky do insolvenčního řízení až na naprosté výjimky znamená nulové uspokojení věřitele. Insolvenční zákon stojí na principu povinnosti věřitelů sledovat insolvenční rejstřík. Klientům nabízíme možnost využít naše efektivní procesy tak, aby úpadek jejich dlužníka byl včas detekován a byly podniknuty odpovídající kroky.

Insolvenční právo patří k oblastem, kde panuje nedostatečná informovanost veřejnosti a na věřitelské straně existuje mnoho příběhu se špatným koncem. Svěřte se do rukou profesionálů a spolehněte se na to, že Vaše zájmy budou kvalifikovaně ochráněny.

Insolvenční právo

V našem blogu