Ochrana osobních údajů

GDPR

Advokáti jsou ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) správci osobních údajů svých klientů a případně dalších dotčených osob. Informace pro klienty při přijetí osobních údajů advokáty naleznete v příloze smlouvy o poskytování právní pomoci a také zde.

Zažádat o poskytnutí informací o zpracování, o omezení zpracování, o opravu, o výmaz či o přenos osobních údajů a vznést námitku proti zpracování můžete zaslat na e-mail či v listinné podobě doručením na adresu sídla advokáta a také osobně vyplněním žádosti na recepci advokátní kanceláře.

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.