Pracovní právo

Úprava právních poměrů v pracovním právu je velmi formalistická a chránící postavení zaměstnance. Zaměstnavatelům můžeme pomoci zejména s problématikou pracovních smluv a ukončování pracovních poměrů zaměstnanců. Naopak pro zaměstnance můžemě ověřit, zda jejich pracovní poměr skončil v souladu se zákonem a zda nemají nárok na finanční plnění v důsledku neplatného skončení pracovního poměru.

V oblasti pracovního práva poskytujeme právní služby jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

Jedná se zejména o následující služby:

Příprava pracovních smluv a dohod

Vytvoříme pro Vás kvalitní pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další související dokumenty, jako mzdové výměry, dohody o hmotné odpovědnosti, kvalifikační dohody, konkurenční doložky a další.

Příprava vnitřních předpisů a směrnic zaměstnavatele

Těmito dokumenty mohou zaměstnavatelé blíže konkretizovat práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích se svými zaměstnanci

Poskytneme Vám právní pomoc i v případě skončení pracovního poměru.

  • Zaměstnancům pomáháme v případě neplatné výpovědi ze stran zaměstnavatele a pomáháme rovněž v otázkách odstupného a vymáhání dlužné mzdy.
  • Zaměstnavatelům naopak poskytujeme právní podporu a poradenství za účelem korektního ukončení pracovního poměru.

Máme zkušenosti z obou stran a efektivně je využíváme ve prospěch našich klientů.

Pracovní právo

V našem blogu