Vymáháme dluh I: předžalobní výzva – první krok k vymáhání pohledávky

Vymáháme dluh I: předžalobní výzva – první krok k vymáhání pohledávky

V rámci série našich článků o vymáhání pohledávek jsme se rozhodli přiblížit vám takzvanou předžalobní výzvu, která bývá zpravidla prvním a velmi důležitým krokem v rámci vymáhání vaší pohledávky. Pokud se ocitnete v situaci, kdy vám někdo dluží peníze a stále odmítá zaplatit, může být předžalobní výzva důležitým nástrojem na cestě k vymožení vaší pohledávky. Předžalobní výzva je postup, který v českém právu umožňuje věřiteli připomenout dlužníkovi jeho závazek a dát mu poslední šanci k dobrovolnému splnění povinnosti před tím, než se spor dostane před soud.

Domáhejte se svých peněz! Pomůžeme vám s tím.

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Účel předžalobní výzvy a proč využít služeb advokáta?

Mnoho věřitelů se již v této fázi vymáhání nechává zastoupit advokátem. Činí tak jednoduše proto, že předžalobní výzva zaslaná dlužníkovi advokátem má zpravidla daleko větší efekt, než když se úhrady dožaduje věřitel sám. V dlužníkovi taková advokátem sepsaná předžalobní výzva s přiloženou plnou mocí v drtivé většině případů pocit, že věřitel to myslí skutečně vážně. Přímá hrozba zahájením soudního řízení dlužníka také často odradí od různých výmluv, kterými se svého věřitele dosud snažil takzvaně vodit za nos.

Význam předžalobní výzvy spočívá i v tom, že bez jejího předchozího zaslání dlužníkovi soud nemusí věřiteli v následujícím řízení přiznat náhradu nákladů, které v souvislosti se soudním vymáháním musel vynaložit. Mezi takové náklady se řadí náklady na právní zastoupení, znalečné a mimo jiné také soudní poplatek, který zpravidla činí 5 % žalované částky.

Chcete ušetřit na soudním poplatku?

Vymáhejte pomocí elektronického platebního rozkazu. Více informací zde. Pokud potřebujete rychlou poradu, je tu

Online advokát

Realita je taková, že značná část dlužníků po obdržení předžalobní výzvy sepsané advokátem zcela nebo zčásti svůj dluh zaplatí nebo alespoň začnou k řešení dluhu přistupovat konstruktivně (budou se snažit dluh splácet po částech nebo poskytnou věřiteli zajištění v podobě ručitele nebo způsobilé zástavy).

Co do předžalobní výzvy napsat?

Vymáhání pohledávky u soudu bez zaslání předžalobní výzvy je sice teoreticky možné, ale rozhodně to nedoporučujeme. Předžalobní výzva je klíčovým krokem, pokud se rozhodnete vymáhat svou pohledávku soudně. Obsah výzvy by měl detailně specifikovat požadované plnění, včetně vysvětlení důvodu vzniku pohledávky, jako je například smlouva, neuhrazená faktura nebo náhrada škody. V případě peněžitého plnění je nutné uvést přesnou částku. Pokud se jedná o dluh s pravidelnými splátkami, je vhodné upozornit na blížící se termín splátky a důsledky, pokud dluh nebude včas uhrazen. Samotná výzva by měla obsahovat jasnou výzvu k plnění nebo k úhradě dluhu. Důležité je informovat dlužníka, že v případě nesplnění dluhu je věřitel připraven podat žalobu a že náklady spojené se soudním řízením bude dlužník povinen uhradit.

Podle zákona je třeba výzvu odeslat nejméně sedm dnů před podáním žaloby. Není nutné, aby byla výzva doručena, formálně ji stačí pouze zaslat. Pro potřeby budoucího soudního řízení je tedy důležité mít doklad o odeslání výzvy, čehož lze obvykle dosáhnout pomocí podacího lístku, pokud je výzva zaslána doporučeně poštou. Existuje také možnost zaslat výzvu prostřednictvím datové schránky, což lze rovněž snadno doložit.

Pokud máte splatnou pohledávku, kterou se protistrana odmítá dobrovolně vyrovnat, obraťte se na nás a my vám připravíme předžalobní výzvu, kterou zašlete buď sami, nebo jí za vás zašle naše advokátní kancelář. Někdy už samo zaslání takové výzvy postačí k vyřešení sporu a k samotnému soudnímu řízení nakonec nemusí dojít.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články