Živnost nebo společnost s ručením omezeným?

Živnost nebo společnost s ručením omezeným?

V tomto článku se podrobněji zaměříme na srovnání dvou základních právních forem podnikání, které jsou v České republice nejběžnější: živnostenské podnikání podle živnostenského zákona a společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). Podníkatel zájména musí zvážít jaké náklady každá z těchto forem může generovat a zda se mu je vyplatí vynakládat. V jakých případech je však společnost s ručením omezeným skutečně nutnost?

Začínáte podnikat?

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Jak se zakládá živnost a v čem je rozdíl oproti s.r.o.

Pro začínající podnikatele představuje založení živnosti z hlediska administrativy a financí nejméně náročnou cestu. Proces zahájení živnostenského podnikání zahrnuje návštěvu živnostenského úřadu, podání ohlášení o zahájení živnosti, zaplacení správního poplatku a vyčkání na zápis do živnostenského rejstříku. Tento postup je možné obvykle zvládnout během jediné návštěvy a začátek podnikání vás vyjde na 1.000 Kč.

Na druhou stranu, proces založení společnosti s ručením omezeným je komplexnější a finančně náročnější. Počáteční kroky zahrnují sepsání zakladatelských dokumentů u notáře, založení bankovního účtu pro složení základního kapitálu a získání příslušného živnostenského oprávnění podobně jako u fyzické osoby. Následuje zápis do obchodního rejstříku, který může provést rejstříkový soud nebo notář. Celkové náklady na založení s.r.o. se pohybují v řádu vyšších tisíců až jednotek desetitisíců korun a proces může trvat několik týdnů.

Potřebujete pomoc s výběrem právní formy vašeho nového podnikání?

Nabízíme komplexní poradenství, abyste se mohli plně soustředit na růst vašeho podnikání

Online advokát

Odpovědnost a jednání podnikatele

Živnostenské podnikání je nezávislou činností, prováděnou pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost s cílem zisku. Podnikatelé tak jednají osobně a nesou plnou odpovědnost za své závazky svým celým majetkem. Pokud tedy podnikáte jako fyzická osoba, vaše odpovědnost není v zásadě ničím limitována.

Oproti tomu, společnost s ručením omezeným (s.r.o.) stojí na principu kapitálového vkladu. Zde za společnost jedná jednatel, reprezentující společnost navenek. S.r.o. nabízí společníkům větší finanční bezpečnost, neboť za dluhy odpovídá primárně společnost svým kapitálem, a společníci jsou zodpovědní jen do výše nesplacených vkladů.

V tomto okamžiku je však nutno začít rozlišovat mezi statutárním orgánem, typicky jednatelem, a společníkem. Pokud tuto problematiku velmi zjednodušíme, jednatel v zásadě může být povolán k tomu, aby se z jeho majetku uhadily závazky jím zastoupené společnosti, pokud mu lze jejich vznik přičítat. Pokud společník pouze drží svůj podíl a nezasahuje do činnosti staturátního orgánu, odpovědnost za dluhy společnosti by nést neměl.

Daně a účetnictví

Rozdíly mezi živnostníky a společnostmi s ručením omezeným (s.r.o.) jsou patrné i v oblasti daní a účetnictví. Živnostníci, podnikající jako fyzické osoby, jsou zdaněni 15% sazbou z příjmů fyzických osob a odvádějí zdravotní a sociální pojištění. Mají možnost volby paušální daně, kdy v nejnižším pásmu platí pevnou měsíční částku 7.498 Kč v roce 2024, což je osvobozuje od podávání daňového přiznání. Tuto volbu však nemají ti, kteří jsou plátci DPH a jejichž příjmy přesáhnou 2 miliony korun ročně. V účetnictví živnostníci vedou zpravidla daňovou evidenci.

Naopak, s.r.o. musí vést úplné účetnictví a zaznamenávat všechny finanční transakce. Zdaňovány jsou 19% sazbou z příjmů právnických osob. Pokud společníci chtějí vyplatit podíl na zisku, musí být nejprve zpracována účetní závěrka a podáno daňové přiznání. Vyplacený zisk pak podléhá dodatečnému zdanění 15% sazbou z příjmů fyzických osob, což znamená dvojí zdanění vyplacených prostředků.

Kdy má smysl založit společnost s ručením omezeným?

Samozřejmě na tuto otázku nelze generálně odpovědět. Každé podnikaní je jiné a většinu je možno vykonávat i jako fyzická osoba. S rostoucím rizikem odpovědnosti za škodu však roste i význam založení obchodní společnosti. Toto je výhoda zejména pro společníky, kteří pouze investují a nezasahují do řízení společnosti.

Další situací, kdy má smysl zakládat obchodní společnost je právě situace, kdy se rozhodne podnikat více osob na jednom záměru. I v tomto případě je možné uzavřit smlouvu, která upravuje jejich podnikání jako fyzických osob. Obchodní společnost je však v těchto případech robustnější nástroj, které má již v základu upravené vztahy mezi společníky. Zároveň však není vyloučeno, aby si v některých případech společníci svá práva  a povinnosti upravili odchylně od zákona.

Jak postupovat dále?

Pokud si nejste jisti, která forma podnikání je pro vás nejvhodnější, nebo potřebujete pomoc s jejím založením, naše služby Online advokáta jsou k vaší dispozici. Poskytujeme komplexní poradenství a podporu při zakládání jak živností, tak společností s ručením omezeným. Pro více informací navštivte naše stránky nebo nás kontaktujte přímo. Naše služby jsou dostupné po celém území České republiky. Další užitečné tipy a rady pro začínající podnikatele najdete i v dalších článcích našeho seriálu.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články