Občanské právo

Občanské právo upravuje mnoho oblastí občanského života a vztahů právě mezi občany navzájem. Naše advokátní kancelář Vám nabízí partnerství, které zahrnuje vše od poradenství, přes tvorbu smluv po efektivní řešení sporů. Jsme tu pro Vás nejen v klíčových momentech, ale také při každodenních rozhodnutích, která mohou ovlivnit Váš život. Naši advokáti Vám poskytnou komplexní právní služby, které zajistí prosazení Vašich práv a ochrání Vaše oprávněné zájmy.

Naším cílem je srozumitelně Vás provést pestrou paletou životních situací s důrazem na to, co opravdu chcete, nikoliv jen „předat“ Vám rozsudek. Naši zkušení advokáti Vám nabízejí vysoce individuální přístup. S námi budete vědět, že Vaše záležitosti jsou v dobrých rukou.

V rámci občanského práva nabízíme široké spektrum služeb.Jednou z nejčastějších služeb je příprava a sepis smluv.

Smlouvy, které pro klienty připravujeme jsou například:

 • darovací smlouva

 • kupní smlouva na nemovitost nebo movitou věc

 • nájemní smlouva k bytu či domu

 • smlouva o zápůjčce peněz

 • smlouva o dílo

 • smlouva o věcném břemenu

 • a mnoho dalších…

Oproti často nespolehlivým a neaktuálním vzorům z internetu budete mít jistotu, že smlouva bude připravena přesně podle Vašich požadavků a bude odpovídat překotnému vývoji právní úpravy.

Dále se věnujeme zastupování klientů ve sporech s protistranou.

Můžeme Vás zastoupit ve všech právních věcech, například:

 • vyjednávání obsahu smlouvy

 • vymáhání pohledávek

 • spoluvlastnictví

 • pojištění

 • nezaplacení nájemného

 • vymáhání náhrady škody

 • sousedkých sporů, imisí

 • reklamace a uplatnění práv z vadného plnění

 • a mnoho dalších…

Náš zkušený právní tým Vás bude provázet celým procesem řešení sporu, včetně vyjednávání, mediace i případného zastoupení v řízení před soudem. Vaše zájmy jsou naší prioritou.

V naší advokátní kanceláři věříme, že každý má právo na spravedlnost a profesionální právní pomoc. Jsme zde proto, abychom vám poskytli nejen odbornou pomoc a informace, ale i podporu, kterou potřebujete ve složitých životních situacích.

S námi budete mít jistotu, že jste v dobrých rukou a že Vaše práva budou chráněna a respektována.

Občanské právo

V našem blogu