Obchodní právo

Nabízíme Vám komplexní právní služby, abyste se Vy mohli soustředit na Vaši. Každé podnikání má svá specifika a přináší sebou mnoho výzev a my jsme tu proto, abychom Vám při tom byli oporou. Pomůžeme Vám se založením obchodní společností s poskytneme Vám právní podporu u jednotlivých projektů včetně sporné agendy. Naše služby pokrývají kompletní agendu jak v režimu B2B, tak B2C.

V oblasti obchodního práva jsme připraveni poskytnout řadu služeb, například:

Zakládání a správa obchodních společností

Provedeme Vás procesem založení společnosti a zajistíme vše potřebné včetně zápisu do veřejného rejstříku. Pomůžeme Vám optimalizovat strukturu společnosti, změnit osobu statutárního orgánu nebo převést obchodní podíl.

Smlouvy o dílo

Sepíšeme pro Vás smlouvy tak, aby odpovídaly Vámi preferovanému způsobu práce. Soustředíme se rovněž na to, aby smlouvy byly srozumitelné a předcházely případným sporům. Připravíme vzory smluvní dokumentace tak, abyste je mohli sami upravovat podle konkrétních situací.

Všeobecné obchodní podmínky

Překotné změny nejen v oblasti ochrany spotřebitele vyžadují časté úpravy obchodních podmínek nejen e-shopů. Při zanedbání aktualizace obchodních podmínek a souvisejících procesů hrozí podnikatelům kromě prohraných sporů se zákazníky i peněžité postihy. Svěřte se do rukou odborníků a soustřeďte se na své podnikání bez obav z toho, zda jsou vaše obchodní podmínky v souladu se zákonem.

Správa a vymáhání pohledávek

Zajistíme pro Vás efektivní vymáhání pohledávek v mimosoudní fázi i v řízení před soudem.

Podobně, jako podnikání, i naše služby v oblasti obchodu jsou pestré. Rádi pro Vás navrhneme řešení.

 

Obchodní právo

V našem blogu