Správní právo

Správní právo se zaměřuje na vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami a veřejnou správou, která zahrnuje různé orgány státní orgány, samosprávu a další veřejnoprávní subjekty.

Poskytujeme komplexní právní poradenství v této náročné oblasti a můžeme vám pomoci s:

Přestupky

Poskytneme Vám komplexní právní služby v přestupkovém řízení, ať už jste v pozici obviněného z přestupku nebo jste byli spáchaným přestupkem poškozeni.

Stavební řízení

Klienty provedeme celým procesem územního a stavebního řízení.

Služební zákon

Máme zkušenosti se zastupováním státních zaměstnanců proti služebním orgánům jako zaměstnavatelům ve sporech v oblasti služebního zákona.

Správní soudnictví

Zastoupíme Vás v řízení před správními soudy a Nejvyšším správním soudem. Podáme za Vás žalobu ke správnímu soudu.

Právní pomoc obcím

Máme bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb místním samosprávným celkům. Obcím poskytujeme komplexní právní služby včetně zastupování v řízeních před soudy.

Při interakci s veřejnou správou je klíčové mít znalost postupů a předpisů. Zastoupíme Vás při komunikaci s úřady a pomůžeme zajistit, aby Vaše práva byla respektována.

Správní právo

V našem blogu