Fyzická vs. právnická osoba: Jak vybrat správnou cestu pro podnikání

Fyzická vs. právnická osoba: Jak vybrat správnou cestu pro podnikání

V tomto článku se zaměříme na kritický moment, který předchází zahájení podnikání pro každého začínajícího podnikatele, a to s výjimkou výběru konkrétního oboru podnikání. Existují mnohé ekonomické a legislativní faktory, které by měl každý podnikatel zvážit před spuštěním své podnikatelské aktivity. Zaměřme se však jen na ty nejzákladnější.

Nevíte si rady se startem podnikání? Jsme tady pro vás!

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Co to je právní forma podnikání?

Právní forma podnikání definuje způsob zapojení jednotlivce do podnikatelské činnosti. Je třeba odlišit, zda se dotyčný rozhodne podnikat jako fyzická nebo právnická osoba. Pro fyzické osoby je charakteristická jednoduchost a přímé spojení s podnikáním, kde podnikatel jedná na vlastní účet a vlastním jménem, přičemž si připisuje veškeré výnosy, ale také nese veškerá rizika spojená s podnikáním.

Podnikání v rámci právnické osoby znamená, že podnikatel se účastní na činnosti právnické osoby svým osobním a majetkovým vkladem. Práva a povinnosti vyplývající z podnikání jsou primárně spojeny s touto právnickou osobou, která také nese odpovědnost za závazky. Závazky mohou být přeneseny na jednotlivce pouze při splnění specifických zákonných podmínek.

Podnikání může probíhat podle živnostenského zákona, který však určité činnosti z jeho působnosti vyjímá a ty jsou regulovány speciálními předpisy. Živnostenský zákon umožňuje obě základní právní formy podnikání, ale některé specifické činnosti mohou vykonávat pouze právnické osoby, například v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Jak vybrat správnou formu podnikání?

Při výběru právní formy podnikání by měly být zváženy faktory jako:

náklady spojené se založením, správou a ukončením činnosti,

 • míra rizika vykonávané činnosti,
 • počet a podíl zúčastněných osob,
 • očekávaný zisk a jeho distribuce,
 • daňové aspekty a povinnosti,
 • možnosti ukončení nebo převodu podnikání,
 • specifické zákonné povinnosti pro danou právní formu, jako je například povinné pojištění.

Rozhodování by mělo zohledňovat vyvážení nákladů a rizik, s přihlédnutím k individuálním preferencím a situaci.

Obáváte se rizik spojených s vašim podnikáním?

Ošetřete je spolu s námi!

Online advokát

Jaké typy obchodních společností existují?

V případě založení právnické osoby se obvykle jedná o obchodní korporaci. Zákon o obchodních korporacích nabízí možnosti jako:

 • veřejná obchodní společnost,
 • komanditní společnost,
 • společnost s ručením omezeným,
 • akciová společnost,
 • družstvo.

Existují i další formy, jako jsou evropské společnosti, které jsou však vhodné pro specifické situace. Nejčastěji volenou formou je společnost s ručením omezeným. Podrobnější rozbor výhod a nevýhod jednotlivých forem nabídneme v dalším článku.

Jak postupovat dále?

Pokud si nejste jistí, kterou formu podnikání zvolit, nebo potřebujete více informací o podnikání, navštivte naše webové stránky nebo se na nás přímo obrate. Nabízíme službu Online advokát za předem daných podmínek. Naši specialisté jsou připraveni poskytnout vám podporu. I když máme sídlo v Brně, naše služby poskytujeme na celém území ČR.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články