Ze života: Sousedův bytový dům

Ze života: Sousedův bytový dům

Klient bydlí dlouhá léta v klidné ulici krajského města. Jedná se proto o poměrně žádanou oblast pro bydlení v rodinných domech. Nic však nenasvědčovalo tomu, co bude následovat. Jednoho dne si všiml, že kolem jeho domu obchází cizí člověk a fotí si jeho a sousední dům. Klienta přepadla zvědavost a šel se cizince ptát, z jakého důvodu si fotí jeho dům. Neznámý odpověděl, že jej zajímá lokální architektura. S tímto se i rozešli a klient celou situaci vytěsnil.

Řízení začíná

Asi po měsíci bylo klientovi místním stavebním úřadem oznámeno zahájení územního řízení na sousedním pozemku. Klientovi byla navíc dána patnáctidenní lhůta k vyjádření. Mělo se jednat o stavbu bytového domu, což již samo o sobě bylo poměrně neobvyklé. O ničem však nevěděl. Sousední stavby by sice snesly rekonstrukci, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by se v okolí mělo něco zásadního dít.

Klient tedy nelenil a šel se na stavební úřad zeptat, o co se jedná. Na stavebním úřadě mu byla předložena stavebně technická dokumentace. Z ní zjistil, že se na sousední parcele chystá pětipatrový bytový dům se dvěma terasami, které jsou orientovány rovnou do klientova dvora.

Co si mám nyní počít?

Klient byl tímto značně zaskočen, navíc se patnáctidenní lhůta k vyjádření dále krátila. Na doporučení našeho dlouholetého klienta se dostal k nám. Celou věc jsme museli začít okamžitě řešit, jelikož po marném uplynutím patnácti denní lhůty k vyjádření by již bylo doplnění nových námitek prakticky nemožné.

Abychom klientovi optimalizovali cenu právních služeb, zajistil nám kopie nafocení spisu a ten nám přinesl ke zpracování. My jsme pak jednu kopii dokumentace našemu expertovi na stavebně technickou stránku řízení, a my jsme se o víkendu pustili do vyhledávání judikatury a sepisu námitek proti záměru.

Ověření rozhodovací praxe

Již pohled do judikatury nám odhalil, že sousední záměr je naprosto nepřípustný. Samozřejmě existuje petrifikovaná judikatura, které vylučuje, aby soukromí souseda bylo narušováno v míře neodpovídající místním poměrům. Samozřejmě dvě terasy směřující do klientova dvora tento princip nerespektují. Stavební expert nám pak sdělil další vady stavebně technické dokumentace. Stavební záměr například vůbec nerespektoval požadavky zákona na parkovací místa, čí hlukové normy.

Námitky jsme zaslali stavebnímu úřadu a evidentně musely mít úspěch. Stavební úřad nařídil k jejich projednání místní šetření. Na místě jsme se sešli s úřednicemi ze stavebního úřadu a s protistranou. K překvapení klienta pak jako statutární zástupce protistrany přišel právě onen neznámý, který se zajímal o místní architekturu.

Na jednání jsme probrali naše námitky. Stavební úřad je zaprotokoloval a obrátil se na protistranu. Ta však nebyla schopná ihned reagovat a požádala o tříměsíční lhůtu pro vyjádření a úpravu stavebně technické dokumentace. Tím jednání skončilo. Stavební úřad pak v této lhůtě vyzval protistranu, aby požadované doplnila, jinak řízení bude zastaveno.

Po třech měsících jsme telefonickým dotazem zjistili, že protistrana nic nedoplnila a řízení bude zastaveno. Tímto ke spokojenosti klienta skončil tento developerský projekt.

Důležité je přijít včas

V tomto případě má celá záležitost pro klienta šťastný konec. V jeho přímém sousedství nestojí pětipatrový bytový dům s terasami do jeho dvora. Důležité že, klient přišel včas a stihly se v úvodu všechny zákonné lhůty. Ačkoliv času nebylo mnoho, stihli jsem celou stavebně technickou dokumentaci projít po právní i technické stránce, přičemž jsme objevili značné množství vad.

Pokud se dostanete do stejné situace, je nejdůležitější čas. Pokud lhůty uplynou marně, již bude možnost obrany značně komplikovaná. Pokud potřebujete poradit, zkuste naši službu Online advokát.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články