Změna zastupující osoby za trvání nájemní smlouvy

23. června 2023 od Inna P.

Otázka

Pronajímám nebytové prostory firmě, ve které se nyní změnila osoba, která podepisuje smlouvy, dodatky atd. Ráda bych tuto změnu provedla pouze dodatkem k současné nájemní smlouvě. Je to možné? Také bych chtěla poradit se zněním dodatku.

Odpověď

Pokud se u nájemce změnila jednající osoba, ani žádný dodatek uzavírat nemusíte. Jednající osoba je vždy uvedena v obchodním rejstříku, což je veřejný rejstřík. Tedy taková osoba je veřejně uvedena jako jednající a podpisuje automaticky, aniž by to muselo být mezi vámi stvrzeno.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.