Úspory v manželství

1. října 2023 od Pavel L.

Otázka

Za dobu trvání manželství jsem na svém spořícím účtu našetřil větší obnos peněz, který měl sloužit na hrazení mimořádných výdajů. Teď se chceme s manželkou rozvést a nejsem si jistý, zda jí musím své úspory vyplácet. Žádnou formu úpravy SJM nemáme.

Odpověď

Občanský zákoník bohužel pro Vás stanovuje, že do SJM patří i prostředky na běžných i spořících účtech či účtech penzijního spoření. Můžete si sjednat zúžení SJM, jenž by vyloučilo Váš spořící účet, lze však předpokládat, že k tomuto nejspíš manželka nepřistoupí.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.