Mohu odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě?

3. března 2024 od Pavel F.

Otázka

Mohu odstoupit od smlouvy s firmou na montáž fotovoltaických panelu smlouva byla uzavřena u mě v domácnosti večer nebylo moc času na čtení a já jsem zjistil za 3 dny že nebudu moct podmínky ve smlouvě dodržet takže bych chtěl smlouvu do čtrnácti dnu zrušit je to možné?

Odpověď

Obecně platí, že spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s podnikatelem, pokud byla uzavřena prostředky komunikace na dálku (např. mail, internet), nebo mimo provozovnu provozovnu podnikatele (třeba u spotřebitele doma).

Dále je potřeba, aby se neuplatnila žádná ze zákonných výjimek. Nutné je zabývat se konkrétním zněním smlouvy a zejména poučením, které je podnikal povinen spotřebiteli poskytnut. Podle toho pak postupovat dále. Samozřejmě je nutno dodržet i zákonné lhůty. Na to obzvláště pozor.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.