K jakému okamžiku se oceňuje pozůstalost?

18. září 2023 od Eva B.

Otázka

Dědické řízení se zbytečně protahuje už pátý rok. Cena bytu, který je předmětem dědického řízení ( 3 dědici se stejným podílem) byla stanovena soudním znalcem k datu umrtí ( 8/2018). Mám zájem o vyplacení mého podílu ( 1/3). Vzhledem k tomu že cena bytů výrazně vzrostla, chtěla bych se zeptat, zda vyrovnání mezi dědici proběhne podle ceny bytu v době umrtí, nebo by měla být stanovena nová cena ( k datu vyrovnání). Byt je prázdný, nikdo neplatí měsíční poplatky. Narostl již obrovský dluh. Zdá se mi nespravedlivé, abych platila 1/3 dluhu, pokud mi bude vyplacen můj podíl na ceně bytu k datu umrtí zůstavitele. Prosím o informaci, jak postupovat. Děkuji.

Odpověď

Ocenění pozůstalostního majetku nám jasně upravuje zákon o zvláštních řízeních soudních. Pozůstalost se tedy pro potřeby dědického řézení ocení dle hodnoty ke dni úmrti zůstavitele. Pokud není mezi dědici sporu, může notář vyjít ohledně ceny věci v pozůstalosti z prohlášení dědiců. V situaci, kdy mezi dědici není dohoda ohledně výše jejich vzájemného vypořádání, třeba proto, že neodpovídá aktuálním cenám, je možné po skonceční dědického řízení věc ve spoluvlastnictví prodat za aktuální tržní cenu a zisk si rozdělit.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.