Jak předčasně ukončit pracovní poměr

14. srpna 2023 od Adam M.

Otázka

Mám se současným zaměstnavatelem uzavřenou smlouvu do konce září, avšak začátkem září již mám nastoupit do nového zaměstnání. Již nestíhám podat výpověď z důvodu lhůty a předpokládám, že současný zaměstnavatel chtít rozvázat pracovní poměr nebude. Jak mám postupovat dále?

Odpověď

V případě, že Vás současný zaměstnavatelem nejedná v rozporu s právními předpisy a nejsou tak dány důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru, nezbývá nic jiného než se s ním zkusit domluvit a ukončit pracovní poměr formou oboustranné dohody.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.