Styk prarodiče s vnoučetem

25. září 2023 od Jaroslav M.

Otázka

Zeť mi nedovolí stýkat se s vnukem a tvrdí členům rodiny, že jsem psychicky nemocný. Vnoučatům nalhává, že jsem sprostý a zakazuje jim se se mnou bavit. Nechce ani přistoupit na žádnou dohodu ohledně občasných návštěv, avšak já mám na stýkání se s vnukem velký zájem. Jak se můžu bránit?

Odpověď

Jakožto prarodič máte na styk s vnoučaty právo, které Vám ukládá samotný občanský zákoník. V tuto chvíli doporučuji se na zetě písemně obrátit a upozornit jej na to, že pokud Vám neumožní se s vnukem stýkat, budete nucen obrátit se na soud. V případě, že této žádosti nevyhoví, budete nucen podat návrh na úpravu styku.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.