Inflace a výživné

8. října 2023 od Emil H.

Otázka

Minulý rok jsme se s manželkou rozvedli s tím, že budu přispívat na dceru 7.600 Kč měsíčně. Nyní po mně však bývalá manželka chce, abych platil zhruba o 10 % více a odůvodňuje to současnou inflací. Může tohle vůbec požadovat a kdy musím začít platit?

Odpověď

Pokud Vaše bývalá manželka požaduje zvýšení běžného výživného, bude se muset s tímto návrhem obrátit na soud. Do rozhodnutí soudu tedy můžete platit dříve ujednanou částku, avšak soud může o zvýšení výživného pro nezletilé dítě rozhodnout i zpětně s patřičným doplatkem. Zákon však vyžaduje, aby rozhodnutí týkající se nezletilého dítěte bylo změněno pouze pokud dojdě výrazné změně poměrů rodičů či dítěte, což však bude muset být posouzeno individuálně. Rovněž částka 7.600 Kč měsíčně se jeví být poměrně štědrá, avšak konkrétní závěry bez znalosti věku vyživovaného dítěte a majetkových poměrů rodiče lze činit pouze s těží.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.