Živý plot na zahradě

21. července 2023 od Mirka P.

Otázka

Dobrý den, mám menší problém se sousedem, který mi při stříhání jeho živého plotu hází přebytečné větve na zahradu. Živý plot se nachází výlučně na jeho pozemku, nikoliv na společné hranici. O problému jsem mu říkala, avšak nic se z jeho strany nezměnilo.

Odpověď

Jelikož tvrdíte, že živý plot se nachází výlučně na pozemku Vašeho souseda a nejedná se zde o společnou hranici, lze najít celkem snadné řešení v rámci občanského zákoníku. V jednom z ustanovení se stanoví, že je soused povinen se zdržet imisí, zároveň ani dle obecných zásad nesmí rušit práva jiných osob.

Doporučujeme zejména předložit sousedovi písemnou výzvu, aby svého jednání zanechal a upozornil ho na možné následky. V případě neuposlechnutí pak nezbývá nic jiného než připravit žalobu.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.