Vyrovnání hypotéky

4. srpna 2023 od Martin N.

Otázka

Mám při rozvodu nárok na majetkové vyrovnání v případě, že jsem spolufinancoval hypotéku na nemovitost, kterou vlastní manželka?

Odpověď

Jelikož došlo k hrazení hypotéčního úvěru ze společných či dokonce vašich výlučných finančních prostředků, máte při vypořádání právo na majetkové vyrovnání, přestože nemovitá věc jako taková do SJM nepatří. Je však nutno zohlednit jaká částka byla z Vaší strany vynaložena na manželčinu nemovitost a porovnat jí s náklady na bydlení, které jsou obvyklé v místě a čase. Vše pak záleží na úvaze soudu, zda nárok přizná, či nikoliv. Takový případ je nutno vždy řešit dle aktuální rozhodovací praxe.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.