Výpověď smlouvy o nájmu bytu

9. listopadu 2022 od Petra S.

Otázka

Jsem nájemníkem bytu a ve smlouvě mám napsáno, že mám možnost nájem vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou. Musím uvést důvod této výpovědi a mohu ji doučit do schránky pronajímatele?

Odpověď

Zákon neukládá nájemci povinnost uvádět důvod jeho výpovědi, pokud si tuto povinnost strany neujednaly v nájemní smlouvě. Co se týče doručení výpovědi, doporučujeme ji zaslat poštou doporučeně. Takto budete mít doklad o jejím odeslání a převzetí vlastníkem.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.