Výkon práce mimo činnosti ujednáné v pracovní smlouvě

3. dubna 2023 od Josef G.

Otázka

Ve firmě pracuji na pozici technologa obrábění, přičemž mám tuto pozici uvedenou i v rámci pracovní smlouvy. V poslední době mi zaměstnavatel začal zadávat i práci mimo mou pozici spojenou s elektrotechnikou. Může mi zaměstnavatel zadávat práci mimo to, co mám ujednáno v pracovní smlouvě?

Odpověď

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel zaměstnanci povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy a zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy.

Druh vykonávané práce je podstatnou náležitostí pracovní smlouvy a je v ní uveden zejména právě proto, aby nebylo možné zaměstnanci přidělovat jakoukoli práci. Proti takovému jednání zaměstnavatele je možné se účinně bránit.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.