Studna na pozemku

24. listopadu 2022 od Miroslav Š.

Otázka

Při jednání o koupi RD a přilehlého pozemku jsem narazil na studnu, která je jeho součástí. Prodávající mi však není schopen doložit, zda je na pozemku studna legálně, a ani žádné další informace o ní. Na koho se mohu obrátit ohledně zjištění těchto informací?

Odpověď

Jelikož je studna chápána jako vodní dílo podle vodního zákona spadá její správa pod speciální stavební úřady, tzv. vodoprávní úřady. Pro zjištění informací o studně tedy doporučujeme obrátit se na místní vodoprávní úřad, kterým bude příslušný odbor městského úřadu.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.