Spoluvlastník předal nemovitost cizí osobě

7. června 2023 od Jiřina H.

Otázka

Jako tři spoluvlastníci vlastníme pozemek s chatou a zahradou, každý z nás vlastní ideální třetinu. Před nedávnem jeden ze spoluvlastníků nechal, přes nesouhlas ostatních, udělat kopii klíčů a chatu poskytl dalším osobám, které tak chatu užívají bez souhlasu dalších spoluvlastníků. Dopustil se tak nějakého protiprávního jednání?

Odpověď

Při správě věci v podílovém spoluvlastnictví je nutné, aby se na nakládá s věcí dohodla většina podílových spoluvlastníků. Sem bude pravděpodobně patřit i otázka umožnění užívání třetích osob a výroby nových klíčů. Pokud tak učinil jediný spoluvlastní bez většinového podílu, tak nejedná v souladu s občanským zákoníkem a vy s tímto postupem nemusíte souhlasit. Je tedy na místě vyjádřit většinově nesouhlas s tím, aby spoluvlastník s nemovitostí takto nakládal a případně se pak bránit u soudu.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.