Soudem přiznaná svéprávnost a souhlas rodičů

26. června 2023 od Dominik K.

Otázka

Dle ust. § 37 NOZ lze soudem přiznat svéprávnost kvůli podnikání našemu 16 letému synovi na jeho žádost a se souhlasem zákonného zástupce. Lze považovat za zákonného zástupce jen jednoho rodiče, nebo je vyžadován souhlas obou rodičů?

Odpověď

Ačkoli je dikcí tohoto ustanovení v obou jeho odstavcích zmíněn jen „zákonný zástupce“, tak v odborné veřejnosti vyhrává názor, že pokud má nezletilý dva zákonné zástupce, tak se vyžaduje souhlas obou z nich. V případě rozporu v názorech rodiču by měl věc rozhodnout opatrovnický soud.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.