Smím si vyměnit zámek u pronajatého bytu?

29. května 2023 od Radim Š.

Otázka

Mám dotaz týkající se bydlení v pronajatém bytě. Může mít pronajímatel náhradní klíč od bytu bez souhlasu nájemce? Respektive může si nájemce vyměnit zámek k vstupním dveřím bez souhlasu majitele bytu?

Odpověď

Pronajímatel jako vlastník bytu má právo mít klíč, ale je oprávněn do bytu vstupovat pouze v souladu s nájemní smlouvou a zákonem, jinak by se mohl i dopouštět neoprávněného vstupu do bytu, což může být za určitých okolností i trestný čin. Bez souhlasu majitele bytu nemůžete zámek vyměnit, neboť se nejedná o Váš majetek (dveře jsou součástí bytu a zásahem do nich byste se dopustila porušení jeho vlastnického práva).

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.