Škoda způsobená nemovitostí

30. listopadu 2022 od Radek S.

Otázka

Vlastním třetinový podíl na rodinném domě, který jsem zdědil na konci roku 2020. Dům je rozestavěný od 80. let minulého století, není zkolaudovaný a chátrá. Elektroinstalace je v katastrofálním stavu a minimálně 20 let nebyla revidována, stejně jako spalinové cesty. V domě nebydlím, ale je možné, že za případné škody nesu odpovědnost i já, a proto se konstantně snažím přimět spoluvlastníka, který v něm bydlí ke spolupráci na odstranění tohoto stavu, i když neúspěšně. Jak tuto situaci mohu efektivně řešit?

Odpověď

V prvé řadě musíme potvrdit vaši domněnku, že za stav nemovitosti jste odpovědný jako spoluvlastník i vy. Víceméně jediným účinným řešením je zbavení se vašeho podílu. Pokud však ostatní spoluvlastníci nemají dostatečné prostředky na to, aby vás vyplatili a vy nemáte zájem na zisku celé nemovitosti, tak bude potřeba obrátit se na soud. Ten může nemovitost rozdělit na nemovitosti dílčí samostatné, pokud to je ovšem možné stavebně nebo může přikázat nemovitost jednomu spoluvlastníkovi s povinností vyplatit druhého a v poslední řadě může nařídit veřejnou dražbu, při které by podíl mohla vydražit třetí osoba.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.