Počátek běhu výpovědní doby pří výpovědi pracovního poměru

17. prosince 2022 od Petr R.

Otázka

Se zaměstnavatelem jsem uzavřel pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr. Vzheldem k osobní situaci jsem nucen tuto práci ukončit. Zaměstnavateli jsem 31.7. poštou zaslal výpověď. Tomu pak byla doručena 4.8. Začala mi výpovědní doba běžet podle odeslání 1.8. nebo začne běžet 1.9. podle doručení výpovědi?

Odpověď

Podle § 51 odst. 2 zákoníku práce počíná výpovědní doba běžet první den kalendářního měsíce, který následuje po tom, co byla výpověď doručena zaměstnavateli. Jelikož byla Vaše výpověď doručena zaměstnavateli až 4.8., tak Vaše výpovědní doba bude běžet až od 1.9.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.