Placení výživného nekomunikujícímu dítěti

11. července 2023 od Martin S.

Otázka

Mám dceru, které platím alimenty, ale nejeví o mě jakýkoliv zájem a nereaguje ani na moje SMSky. Musím platit výživné i v tomhle případě?

Odpověď

Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti trvá až do doby, kdy je dítě schopno se samo živit, zpravidla tedy nástupem do zaměstnání. Úprava výživného je obsažena v občanském zákoníku, přičemž i zde platí zásada rozporu s dobrými mravy.

V případě, kdy Vaše dcera projevuje zcela zjevnou neúctu, je vulgární anebo agresivní a celkově by se její chování dalo považovat za neslučitelné s dobrými mravy, dalo by se tímto argumentovat při návrhu na zrušení výživného.

Určitě ale nedoporučujeme přestat hradit výživné bez soudního rozhodnutí, jelikož by po Vás mohlo být zpětně vymáháno v rámci exekuce a doporučujeme tak obrátit se s případnými nejasnostmi na nás.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.