Náklady kácení stromů

1. března 2023 od Romana J.

Otázka

S manželem vlastníme chatu, která se nachází na pozemku, který nám pronajímá obec. Na tomto pozemku a v jeho okolí (také obecní pozemek) se nachází stromy, které jsou ve špatném stavu. Nyní se na nás obec obrátila s tím, abychom tyto stromy pokáceli. Spolu s ostatními tyto stromy z důvodu bezpečnosti chceme pokácet, ale toto odmítáme hradit. Dotaz zní, smí po nás toto kácení vůbec chtít?

Odpověď

Vlastníkem těchto stromů je podle občanského zákoníku obec. Pokud by tak mělo dojít ke kácení těchto, byla by k úhradě nákladů tohoto kácení povinna obec. Obec pak není v žádném případě oprávněna k tomu vás jako ke kácení nutit, pokud mezi Vámi nebylo ujednáno něco jiného.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.