K čemu slouží zápočtový list?

21. června 2023 od Přemysl O.

Otázka

Ke konci února jsem na základě dohody o ukončení pracovního poměru skončil u předchozího zaměstnavatele, přičemž mi byl řádně vystaven zápočtový list. Poté jsem byl veden na Úřadu práce. Od srpna budu nastupovat k novému zaměstnavateli, který zápočtový list vyžaduje. Žádný zaměstnavatel to u mne dříve nevyžadoval. K čemu je tedy vlastně zaměstnavateli zápočtový list?

Odpověď

Zápočtový list je obvykle dokladem o předchozí praxi. Vyžadován je zejména pro zaměstnání ve veřejném sektoru, kde je podle zápočtového listu vypočítávána započitatelná praxi pro zařazení do platových tabulek. Je také dokladem o faktickém výkonu zaměstnání u předchozího zaměstnavatele a jsou v něm obsaženy i další údaje, které mohou být pro zaměstnavatele relevantní.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.