Je nutné mít při podání návrhu na rozvod rozvodové papíry?

14. července 2023 od Pavel K.

Otázka

Mám v plánu podat k soudu žádost o rozvod, ale s manželkou ještě nemáme sepsanou dohodu o vypořádání SJM. Musí být připojena k rozvodu, aby mohlo řízení začít anebo ji můžeme doložit později?

Odpověď

Není nutné, aby byla dohoda o vypořádání SJM přiložena k žádosti o rozvod, avšak určitě je lepší ji mít připravenou co nejdříve, aby se v budoucnu předešlo možným problémům. Občanský zákoník však stanovuje, že pokud od zániku SJM nedojde do tří let k jeho vypořádání, pak nastává ohledně rozdělení jmění, tedy majektu a závazků, zákonná fikce. Ta ovšem většinou bývalým manželům nevyhovuje.

Dohodu o vypořádání SJM je určitě lepší mít nejdůkladnější, což může být zdlouhavý proces a určitě tedy doporučujeme se při jejím sepisování obrátit na nás.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.