Jak řešit hlučné a vulgární chování sousedů?

13. června 2023 od Jana P.

Otázka

Sousedé nás už několik let obtěžují nadměrným hlukem. V těsné blízkosti hranice pozemků mají vybudované posezení, a za prvního hezkého počasí vydrží na celý den křičet na sebe, křičet na děti, být vulgární. Již jsme s rodinou z těchto sousedů zoufalí. Existuje možnost se proti tomuto jejich chování nějak bránit?

Odpověď

Pokud se soused chová tak, že to odporuje v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku, lze na něj podat tzv. sousedskou žalobu. Smyslem takové žaloby je zejména to, aby bylo rušiteli další takové jednání soudem zakázáno. Každý případ je navíc nutno řešit individuálně a podle toho zvolit přesný postup. Od věci rovněž není řešit takové situace s obecní policií, aby prověřila, zda na straně sousedů nedochází k přestupovému jednání, což může být důležitý argument i do případné civilní žaloby.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.