Dřevník na pozemku

17. července 2023 od Adéla S.

Otázka

Dobrý den, chtěli bychom s manželkou prodat chatu, ale při výměře pozemku jsme zjistili, že dřevník souseda se nachází na našem pozemku. Obrátila jsem se na souseda, ale ten říká, že je pozemek jeho a geometrický plán nebere vážně. Co máme dělat?

Odpověď

V případě, kdy se soused nechce za žádných okolností dohodnout nejspíše nezbývá nic jiného, než obrátit se s určovací žalobou na soud a domáhat se o určení vlastnického práva. Rovněž by bylo vhodné zkoumat, zda nemohlo dojít ze strany souseda k vydržení části pozemku.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.