Darování nemovité věci

7. února 2023 od Ivana Z.

Otázka

Po smrti otce mi matka v dědickém řízení darovala polovinu domu, s tím, že se má sestra svého dědického podílu vzdala. Nyní by mi matka ráda darovala i svou polovinu domu. Jak bychom měly postupovat?

Odpověď

V tomto případě doporučujeme sepsat s Vaší matkou darovací smlouvu týkající se zmíněného polovičního podílu na nemovitosti. Pro její soupis můžete využít služeb naší kanceláře. Ze zákona budete osvobozeny od placení darovací daně na základě Vašeho příbuzenského poměru. Se správně sepsanou darovací smlouvou pak podáte návrh na zápis vlastnictví do katastru nemovitostí.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.