Darování nemovité věci za trvání manželství

29. ledna 2023 od Karla P.

Otázka

Rodiče na mě po svatbě darovací smlouvou převedli rodinný dům. V katastru nemovitostí jsem vedena jako jediný vlastník. Byl by tento rodinný dům v případě rozvodu veden v SJM?

Odpověď

Věci, které manžel během manželství nabude darem nebo na základě dědictví nespadají do společného jmění manželů, pokud darovací smlouva výslovně neuvádí, že její předmět do společného jmění spadá. Ve vašem případě tedy rodinný dům do společného jmění manželů nespadá, a tak v případě rozvodu by tak nebyl součástí majetkového vypořádání.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.