Co když notář opomene majetek?

9. června 2023 od Mirka M.

Otázka

Synovi zemřela manželka, pozůstalostní řízení již proběhlo, ale až po jeho konci se zjistilo, že notář do dědictví nezahrnul pojistnou smlouvu, kterou pojišťovna nahlásila. Dědictví putovalo mezi dvěma notářskými kancelářemi, a tak tuto situaci teď hází jedna na druhou. Moje otázka zní, je možné pozůstalostní řízení nějak obnovit a případně, platí se za to?

Odpověď

Určitě není v silách notáře zjistit veškerý možný majetek zústavitele. V tomto směru by měli být aktivní rovněž i samotní dědicové. Pokud tedy notář pojištění vůbec nezjistil, bude nutné tuto skutečnost dodatečně projednat s tím, že se za toto dodatečné projednání notáři platí poplatek. Rovněž je otázkou, zda může být předmětný pojistný produkt vůbec předmětem pozůstalosti.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.