Budu muset uzavřít novou nájemní smlouvu?

6. července 2023 od Alex B.

Otázka

Pronajímám byt a za měsíc končí smlouva. Smlouvu chceme s nájemcem po dohodě dále prodloužit. Zajímá mě ale, jestli stačí napsat pouze dodatek o prodloužení nebo novou nájemní smlouvu. Nájemné se na navyšovat nebude, ale došlo během doby trvání současné nájemní smlouvy k výměně občanských průkazů nájemce, změna trvalého pobytu. A dodatků ke smlouvě jsme během doby trvání smlouvy již několik podepsali (jednalo se o navýšení záloh za energie). Je tedy v další dodatek smlouvy v pořádku nebo bude lepší uzavřít rovnou novou smlouvu?

Odpověď

Pokud se s nájemcem domluvíte, můžete bez problémů sepsat i novou smlouvu, jedná se o soukromoprávní vztah, můžete tedy jednat, jakkoliv podle dohody účastníků. Stejně tak úplně stačí i sepis dodatku. Pokud je již dodatků sepsáno hodně, je určitě lepší pro lepší orientaci sepsat novou smlouvu, ale není to nutné.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.