Ovlivní snížení mzdy výši odstupného?

3. července 2023 od Eva K.

Otázka

V práci jsem dostala výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost. Výpovědní lhůta začíná běžet 1.5.2023. Od tohoto dne, až do skončení pracovního poměru budu doma na 60 %. Zajímá mě, jestli tato skutečnost nebude mít vliv na výši odstupného a případné podpory v nezaměstnanosti.

Odpověď

Pro výpočet odstupného se používá tzv. průměrný výdělek. Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek. Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí. Výpovědní doba skončí 30.6., předchozím kalendářním čtvrtletím je tedy první čtvrtletí tohoto roku a náhrada mzdy by neměla mít vliv na výši odstupného. Opět je ale nutné každou situace posuzovat individuálně.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.