Dědení podílu ve společnosti s ručením omezeným

16. června 2023 od Marie Š.

Otázka

S manželem jsme oba OSVČ a plánujeme založit ještě s. r. o. Manžel by měl v této společnosti 52% podíl, já 48%. Manžel má z předchozího manželství tři dospělé děti, se kterými nemá dobré vztahy. Já mám z předchozího manželství také tři děti a vztahy velmi dobré. Lze ošetřit v zakládající listině, aby po případném úmrtí manžela jeho děti neměli nárok na jeho podíl?

Odpověď

Tento dotaz má mnoho rovin. Bude jej nutno posoudit z hlediska Vašeho společného jmění a posléze i v rovině korporátní. Na počátku bude nutno řešit právní poměry mezi Vámi jako jako manžely držící podíl. Zde by bylo vhodné řešit některou z forem zúžení společného jmění apod.

Obecně lze vyloučit, či omezit dědění podílu na společnosti s ručením omezeným ve společenské smlouvě. Vhodné však bude upravit i nakládání s uvolněným, resp, vypořádacím podílem tak, aby skutečně byla zachování poslední vůle zůstavitele.

Obecně pokud se jedná o to, aby nedědily potomci zůstavitele, je nutné je vydědit. Proto však musejí být splněné zákonné podmínky. Popsanou situaci je proto nutno detailně konzultovat s odborníkem.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.