Kdy uzavřít dohodu o vypořádání společního jmění manželů.

12. června 2023 od Igor N.

Otázka

S manželkou se budeme rozvádět, jelikož mi byla nevěrná. Rozvodové papíry bude chystat a podávat ona. Mě by pak zajímalo, zda je potřeba mít uzavřenou dohodu o vypořádání SJM již při podání návrhu na rozvod nebo zda to jde i později.

Odpověď

Dohodu o vypořádání SJM je obecně dobré mít uzavřenou co nejdříve. Zákon ovšem nepřikazuje, aby v momentě, kdy je podán návrh na rozvod byla uzavřena i dohoda o vypořádání SJM. Ohledně vypořádání SJM je však důležité, aby se manželé dohodli do 3 let od zániku společného jmění, což je obvykle spojeno s právní mocí rozsudku o rozvodu manželství. Je však třeba ověřit, zda se neuplatní některá z výjimek.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.