Pronájem bez starostí: Jak správně řešit drobné opravy v pronajatém bytě

Pronájem bez starostí: Jak správně řešit drobné opravy v pronajatém bytě

V dnešní době, kdy si mnoho lidí nemůže dovolit koupit vlastní byt kvůli vysokým cenám nemovitostí a nevýhodným úrokovým sazbám hypoték, se stává dlouhodobý pronájem běžnou praxí. Lidé často tráví v pronajatých bytech mnoho let a snaží se je upravit podle svých potřeb a vkusu. Avšak úpravy v pronajatém bytě podléhají určitým pravidlům, neboť byt stále patří jeho majiteli.

Co je a co není možné měnit

Základní pravidlo každého pronájmu spočívá v tom, že byt musí být vrácen v původním stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. To znamená, že pokud jste převzali byt s kompletním vybavením, je třeba ho takto také vrátit. Neměly by chybět ani přebývat žádné součásti vybavení, pokud nebylo dohodnuto jinak. Pokud byl byt původně bíle vymalovaný a s koberci, měl by být vrácen v tomto stavu.

Přestože zákon omezuje, co může nájemník v bytě změnit, určité úpravy jsou povoleny. Patří sem opravy a drobná údržba, které zabrání poškození bytu, a dočasné úpravy, jako je například zavěšení obrazů. Po ukončení nájmu je ale třeba byt vrátit do původního stavu, včetně opravy všech poškození.

Příklad z praxe

V rámci nájemního vztahu může nastat situace, kde nájemce, například pan Novák, uzavře dohodu s vlastníkem nemovitosti, v tomto případě s paní Horákovou, ohledně specifických úprav v pronajímaném bytě. Tyto úpravy mohou zahrnovat, jako příklad, instalaci nové kuchyňské linky, jejíž náklady jsou hrazeny paní Horákovou. Pan Novák má také právo provádět menší úpravy, jako je vrtání otvorů pro instalaci poliček.

Dle občanského zákoníku, konkrétně v souladu s ustanoveními týkajícími se nájmu, je pan Novák povinen po uplynutí pětileté doby nájmu, v případě jeho ukončení, vrátit byt ve stavu, který reflektuje prováděné změny a opravy. To znamená, že musí zajistit odstranění všech přidělaných prvků, vyplnění otvorů po poličkách a ponechání nové kuchyňské linky, pokud to bylo součástí dohody s paní Horákovou.

Kdo má na starosti jaké opravy

Nájemník je odpovědný za drobné opravy, jako jsou například oprava podlah, údržba spotřebičů, opravy vypínačů nebo zásuvek. Tyto opravy obvykle nepřesahují náklady 1000 korun. Na druhou stranu, pronajímatel má na starosti rozsáhlejší a dražší opravy, jako jsou problémy s vodovody, plynovody nebo topením. Rovněž je odpovědný za nahrazení poškozeného vybavení bytu, které je součástí nájmu, například sporáků, praček nebo ledniček.

Drobné opravy v bytě v České republice jsou upraveny Nařízením vlády č. 308/2015 Sb., které vymezuje pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy související s užíváním bytu. Toto nařízení doplňuje ustanovení Občanského zákoníku a stanoví, co přesně se považuje za drobné opravy a jaký je limit nákladů na tyto opravy.

Podle tohoto nařízení se za drobné opravy považují například opravy podlah, dveří, oken, elektrických zařízení (jako jsou vypínače a zásuvky), vodovodních výtoků, kuchyňských sporáků, a mnoho dalších. Pokud náklady na jednotlivou opravu nepřesáhnou 1 000 Kč, řadí se tato oprava mezi drobné opravy.

Dále nařízení stanovuje roční limit nákladů na drobné opravy, který nesmí přesáhnout 100 Kč za každý metr čtvereční podlahové plochy bytu. Pokud náklady na drobné opravy v průběhu jednoho kalendářního roku překročí tento limit, další opravy již nejsou považovány za drobné a náklady na ně by měl nést majitel bytu.

Toto nařízení tedy poskytuje jasný rámec pro to, co se považuje za drobné opravy v pronajatém bytě, a stanovuje finanční limity pro tyto opravy. Je důležité, aby se nájemci i pronajímatelé s těmito pravidly seznamovali, aby předešli nedorozuměním a sporům týkajícím se oprav v pronajatém bytě.

Závěrem

Vzhledem ke komplexní povaze úpravy nájemního práva, je žádoucí, aby si jak nájemci, tak pronajímatelé byli vědomi svých práv a povinností. Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. poskytuje základní rámec pro drobné opravy, ale správná interpretace a aplikace těchto pravidel může být náročná.

Naše advokátní kancelář nabízí profesionální právní poradenství a služby spojené s nájemními smlouvami, aby zajistila, že smlouvy jsou podle představ klientů a v souladu s aktuálními právními předpisy. Sepisujeme nájemní smlouvy a provádíme jejich kontrolu. Domluvte si konzultaci a získejte jistotu, že váš nájemní vztah bude podle vašich představ.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Mgr. Přemysl Mužík

Mgr. Přemysl Mužík

Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

Další články