Advokátní kancelář v centru Brna

Kvalitní právní služby ve všech oblastech práva.

Domluvit schůzku

O nás

Jsme advokáti, které právo opravdu baví. Navrhujeme efektivní řešení Vašich právních problémů. Právní služby poskytujeme jak obchodním společnostem, tak podnikajícím i nepodnikajícím fyzickým osobám. Víme jak na to.

 • JUDr. Jan Fila

  Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

  +420 608 864 605

  Advokacii vykonává jako samostatný advokát
  Zapsán u ČAK pod č. 16823

  Linkedin

 • Mgr. Přemysl Mužík

  Právo vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2012, kdy začínal jako praktikant a následně jako koncipient v jedné z tradičních brněnských advokátních kanceláří. V roce 2018 složil advokátní zkoušku a nyní působí jako samostatný advokát. Přemysl hovoří anglicky a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Profesně se však zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, právo informačních technologií a směnečné právo.

  +420 737 847 303

  Advokacii vykonává jako samostatný advokát
  Zapsán u ČAK pod č. 18508

  Linkedin

Jak probíhá první schůzka?

Pokud budete mít o naše služby zájem a domluvíme se na první schůzce, jistě Vás bude zajímat, jak taková schůzka probíhá. V první řadě Vám garantujeme, že s Vámi bude jednat přímo advokát a nikoliv např. koncipient či jiný zaměstnanec. Při sjednávání schůzky Vás poprosíme, abyste nám předem emailem zaslali potřebné podklady, případně si je přinesli s sebou. V úvodních bezplatných dvaceti minutách budete mít prostor nám svůj právní problém nastínit (v této fázi však nejsou poskytovány žádné právní rady). My Vám sdělíme naši představu o možném postupu ve věci, případně se Vás doptáme na další potřebné informace a sdělíme Vám předpokládaný rozsah a cenu právních služeb. Pokud se dohodneme, uzavřeme spolu písemnou smlouvu o právní pomoci a dáme se do řešení Vašeho případu.

Právní služby

Potřebujete pomoci s vymáháním pohledávky, sepsat smlouvu nebo zastoupit v řízení před soudem či jiným orgánem? Nevíte se rady, jak právně ošetřit své podnikání, zaměstnanecké vztahy, pronajmout byt nebo realizovat obchod s nemovitostmi? V těchto, i mnoha dalších, oblastech Vám poskytneme prvotřídní právní služby. Některé příklady právních služeb uvádíme pro ilustraci níže. Pokud Váš případ není mezi jmenovanými, nezoufejte. Téměř každý právní problém má řešení a my Vám jej pomůžeme najít.

 • Občanské právo

  • Smluvní agenda a právní analýzy
  • Vymáhání a správa pohledávek
  • Bytové a nájemní právo
  • Právo nemovitostí vč. komplexního zajištění převodů
  • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
  • Ochrana osobnosti
 • Rodinné právo

  • Rozvod manželství a vypořádání společného jmění
  • Výživné a péče o nezletilé
  • Určení a popření otcovství
 • Insolvenční právo

  • Věřitelské insolvenční návrhy
  • Přihlášky pohledávek a zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
  • Návrhy na oddlužení
 • Trestní právo

  • Obhajoba klientů v trestním řízení
  • Právní pomoc poškozeným a zúčastněným osobám
  • Právní pomoc při podání vysvětlení a výslechu
  • Návrhy na podmíněné propuštění
  • Vrácení řidičského oprávnění
 • Obchodní právo

  • Příprava smluvní dokumentace a právních analýz
  • Zakládání a změny obchodních společností
  • Zápisy do obchodního rejstříku
  • Směnečné právo
 • Správní právo

  • Zastupování ve správním řízení
  • Právní pomoc v řízení o přestupcích
  • Správní soudnictví
 • Pracovní právo

  • Pracovní smlouvy a dohody
  • Právní poradenství zaměstnavatelům a zaměstnancům
  • Příprava vnitřních předpisů a směrnic
 • §

  Další služby

  • Advokátní úschovy peněžních prostředků a listin
  • Autorizovaná konverze dokumentů
  • Lustrace osob v insolvenčním rejstříku a evidenci exekucí

Kontakt

 • GDPR

  Advokáti jsou ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) správci osobních údajů svých klientů a případně dalších dotčených osob. Informace pro klienty při přijetí osobních údajů advokáty naleznete v příloze smlouvy o poskytování právní pomoci a také zde.

  Zažádat o poskytnutí informací o zpracování, o omezení zpracování, o opravu, o výmaz či o přenos osobních údajů a vznést námitku proti zpracování můžete prostřednictvím tohoto formuláře (odkaz na dokument) zasláním na e-mail či v listinné podobě doručením na adresu sídla advokáta a také osobně vyplněním žádosti na recepci advokátní kanceláře.

 • Informace pro spotřebitele

  Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz (odkaz na web: www.cak.cz).