Jak přihlásit pohledávky za společností Energeticky Holding Malina a.s., IČ: 10931201 do insolvenčího řízení?

17. května 2023 od Jarmila S.

Otázka

V srpnu minulého roku uzavřela se společností Energeticky Holding Malina a.s., IČ: 10931201 smlouvu o dílo na tepelné čerpadlo. Podle jsem smlouvy jsem uhradila požadovanou zálohu, ale od té doby se se mnou v podstatě nikdo o ničem nebaví. Dodávku jsem několikrát urgovala, avšak bez výsledku. Po novém roce jsem toho měla dost a od smlouvy jsem odstoupila.

Společnosti mi vyšla vstříc moje odstoupení akceptovala. Peníze mi slíbila vrátit asi do měsíce. Opět však dohodu nedodržela. Jsem z toho zoufalá, jelikož nemám ani peníze, ani nové vytápění. Je možné získat moje peníze nějak zpět?

Odpověď

S podobným problémem se na naši advokátní kancelář v nedávné minulosti obrátilo několik klientů z řad spotřebitelů. Cílem tohoto příspěvku v poradně je zejména osobám dotčeným touto situací pomoci nalézt možné řešení v jejich situaci.

V mezidobí na sebe podal dlužník společností Energeticky Holding Malina a.s., IČ: 10931201 samodlužnický návrh, který nyní projednává Městský soud v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 7166 / 2023.

Insolvenční soud již dokonce rozhodl o úpadku této společnosti. Věřitelé nyní mají lhůtu pro podání přihlášek do insolvenčního řízení ve dvouměsíční lhůtě, tedy do 12.07.2023. Pokud nebude Vaše pohledávka v nejpozději v tento den přihlášena u insolvenčního soudu, stává se v podstatě nevymahatelnou.

 

Nejen pro tento případ jsem připravili sérii článků týkající se přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení:

Dlužník v insolvenci I – jak přihlásit pohledávku v do insolvenčního řízení

Dlužník v insolvenci II – přezkum přihlášených pohledávek

Dlužník v insolvenci III – popření přihlášené pohledávky a obrana proti němu

Dlužník v insolvenci IV – rizika věřitele

Dlužno dodat, že samotný úpadek tohoto dlužníka již od počátku halí jistá míra pochybností a kontroverze. Vice se například dočtete zde.

Samotný dlužník se netají tím, že jeho záměrem je to, aby jeho úpadek byl řešen reorganizací, což však vyžaduje, aby s tímto postupem souhlasili především přihlášení věřitelé. Ti si musí sami zhodnotit, zda pro ně bude větším přínosem konkurz, či reorganizace tohoto dlužníka. Víc napoví reorganizační plán.

Věřitelé by nyní měli postupovat co nejrychleji, jelikož lhůta se poměrně rychle krátí. Nikoliv všichni věřitelé budou v tomto případě ve stejné situaci. Jiná situace bude v případě dodavatelů dlužníka naopak jeho klientů.

Vždy bude nutné posoudit aktuální znění smluvní dokumentace a zvážit další právní kroky, pokud je ještě učinit lze. Velmi podstatné rovněž bude, zda již došlo, byť i k částečnému plnění, z těchto smluv.

Pokud si chcete ověřit svoji aktuální pozici, zkuste nás například kontaktovat prostřednictvím naší níže uvedené služby Online advokát.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.