Advokátní úschova a další služby

Samostatně nebo ve spojení s dalšími právními službami provádíme pro klienty advokátní úschovu peněz a listin. Nejčastěji bývá využívána v souvislosti s obchody s nemovitostmi. Využít jí lze i v dalších případech.

Peníze jsou složeny na zvláštním účtu advokáta, který s nimi může naložit jen v souladu se smluvní dokumentací. Uložené peněžní prostředky jsou pojištěny ve prospěch jejich vlastníka, kterým zůstává klient. Úschovy provádíme plně v souladu s právními a stavovskými předpisy a rovněž s předpisy upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Nabízíme klientům možnost sledovat pohyb na úschovním účtu přímo prostřednictvím zvláštního náhledu. Účty advokátních úschov máme vedeny u bank s nejnižším rizikem úpadku finanční instituce. Bezpečnost peněžních prostředků klienta je u nás na prvním místě.

V rámci advokátní praxe zajišťujeme úřední ověření podpisů na všech dokumentech a provádíme elektronickou konverzi dokumentů. Naším cílem je poskytnout všechny služby komfortně a na jednom místě.

Advokátní úschova a další služby

V našem blogu