Začínáme podnikat I: Volba právní formy podnikání

Začínáme podnikat I: Volba právní formy podnikání

V tomto článku bych se chtěl věnovat zcela zásadnímu kroku v začátcích každého podnikatele. Samozřejmě vyjma volby samotného druhu vykonávané činnosti. Existuje celá řada ekonomických a právních aspektů, které by podnikatel měl před začátkem svojí činnosti zvážit. Soustřeďme ale pouze na ty nejpodstatnější.

Užitečné rady pro začínající podnikatele

Kontaktujte nás

Co v následujícím článku zjistíte?

Co je právní forma podnikání?

Právní formou podnikání rozumíte formu účastni konkrétní osoby, resp. člověka na podnikatelské činnosti. Předně je nutno rozlišovat, zda dotyčný hodlá podnikat jako fyzická osoba, nebo právnická osoba. V případě podnikání fyzické osoby se jedná o nejběžnější a nejméně náročnou formu. Dotyčný vystupuje v právních vztazích svým jménem a na svůj účet. Jednoduše řečeno, nabývá přímo všechny plody své činnosti. Druhou stranou téže mince je však to, že rovněž on sám nabývá i všechny závazky, které při jeho činnosti vzniknout.

V případě podnikání právnické osoby se dotyčný účastní na jejím podnikání prostřednictvím své osobní a majetkové účastni na ní. Všechna práva a povinnosti z podnikání nabývá primárně tato právnická osoba, rovněž ona nese přímou odpovědnost za závazky z podnikání. Na zúčastněné osoby mohou být tyto závazky přeneseny pouze za zákonem daných podmínek.

Většina podnikatelské činnosti je vykonávána v režimu v živnostenského zákona, avšak samotný živnostenský zákon vyjmenovává značné množství činností, které jsou z jeho působnosti vyloučené. Tyto podnikatelské činnosti jsou pak upravené ve speciálních zákonech. Živnostenský zákon umožňuje používat obě základní právní formy podnikání, tedy fyzické a právnické osoby, avšak některé speciální zákony vyžadují, aby konkrétní činnost vykonávaly pouze právnické osoby. To se týká zejména podnikatelské činnosti bank a pojišťoven.

Podle čeho zvolit správnou formu podnikání?

Pokud tedy nejsme limitování zákonným požadavkem na konkrétní právní formu podnikání, můžeme si vybrat tu, které nám nejvíc vyhovuje. Určitě bych doporučil zohlednit aspoň tyto následující skutečnosti:

 • náklady na založení, správu a ukončení podnikatelské činnosti,
 • rizikovost vykonávané podnikatelské činnosti,
 • počet zúčastněných osob a jejich vklad do podnikání,
 • očekávaný zisk z podnikání a jeho přerozdělování,
 • daňové povinnosti spojené s podnikáním,
 • daňové povinnosti spojené s přerozdělením zisku, resp. likvidačního zůstatku,
 • ukončení nebo převod podnikatelské činnosti,
 • a další povinnosti stanovené zákonem pro danou formu podnikání, např. povinné pojištění apod.

Výsledný výstup z těch úvah by měl vyvážit hlavně náklady a riziko, přičemž každý ochota riskovat a nést náklady jsou zcela individuálními kategoriemi. Samozřejmě na počáteční vklad je obvykle nejméně náročná forma podnikání fyzické osoby.

Nevíte, jaká forma podnikání je vhodná právě pro vás?

Pomůžeme vám jí nalézt a založit tak, aby odpovídala vašim potřebám.

Online advokát

Jaké rozlišujeme druhy obchodních korporací?

Pokud ale se ale rozhodnete založit právnickou osobu, bude se typicky jednat o tzv. obchodní korporaci. Zákon o obchodních korporacích dává následující výběr:

 • veřejná obchodní společnost,
 • komanditní společnost,
 • společnost s ručením omezeným,
 • akciová společnost, a
 • družstvo.

Mimo to existují i další varianty např. evropských společností. Jedná se však o okrajové varianty, které se vyplatí pouze ve specifických a úzce vymezených případech. Většina podnikatelů však v případě obchodních korporací sáhne po společnosti s ručením omezeným. Výhody a nevýhody vybraných obchodních korporací probereme v dalším článku.

Jak postupovat dále?

Nevíte, jakou formu podnikání zvolit právě pro Váš záměr? Potřebujete další informace ohledně Vašeho podnikání, podívejte se na naše stránky. Anebo se na nás obraťte přímo. Využijte naši službu Online advokát za předem daných podmínek. Naši advokáti jsou připraveni Vám pomoci. Sídlíme v Brně, ale naše pole působnosti je širší, právní služby jsme schopni poskytnou na celém území ČR.

Hledáte právní pomoc?

Kontaktujte nás

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora článku, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.

Další články