Zápůjčka partnerovi

21. dubna 2023 od Monika Z.

Otázka

Přítel si ode mě bude půjčovat peníze. Bude je investovat do baráku, který je v jeho vlastnictví. Dohodli jsme se, že mi je vrátí v pouze v případě rozchodu či úmrtí. Chtěla jsem to vyřešit dlužním úpisem, ale ten musí obsahovat datum, do kdy bude půjčka splacena. Jak to prosím vyřešit, abych v případě nenadálých okolností o peníze nepřišla.

Odpověď

Určitě doporučujeme sepsat si písemnou smlouvu o zápůjčce a tam přesně nastavit pravidla vrácení zápůjčky. V případě ústní smlouvy totiž hrozí několik rizik. Jednak budete muset prokazovat, že jste zápůjčku vůbec poskytla a za jakých podmínek. Dále může nastat spor, jaký byl účel poskytnutí peněz a jaký byl úmysl stran – zda se náhodou nejednalo o dar. Dále je riziko, že by se vám zápůjčka mohla promlčet. Pokud totiž příteli peníze půjčíte bez stanovení data vrácení, měla byste vyzvat přítele o vrácení zápůjčky do 3 let od poskytnutí peněz, jinak se částka může promlčet.

Prezentované názory nejsou právní službou a nenahrazují právní radu v konkrétní věci. Jedná se o soukromé názory autora odpovědi, nikoliv o vyčerpávající analýzu příslušné problematiky. Pokud řešíte konkrétní právní problém, obraťte se na nás pro další informace.

Online advokát

Pokud si nevíte rady v podobné životní situaci, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme Vám konkrétní právní kroky, kterými docílíme nejlepšího možného výsledku. I Váš problém má totiž velmi pravděpodobně řešení. Doporučujeme začít využitím některé ze služeb z nabídky online advokát. Jedná se rychlou, efektivní a dostupnou službu, která zároveň může mít na Vaši situaci zcela zásadní vliv.

Online advokát

JUDr. Jan Fila

JUDr. Jan Fila

Studoval na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiu působil od roku 2012 jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Olomouci a následně v Brně, kde po složení advokátní zkoušky v roce 2016 začal působit jako advokát. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Hovoří anglicky. Jan se zajímá především o právo občanské, trestní, pracovní a správní.